MediaSensibilizarea cetățenilor în ceea ce privește problemele legate de mediu, informarea lor cu privire la abordarea corectă a mediului, este o prerogativă a firmei noastre, încă de la nașterea acesteia.

Prin educarea și informarea cetățenilor asupra temelor legate de mediu, este posibilă ameliorarea rezultatelor deja obținute și atingerea obiectivelor comune.

Cu scopul creșterii participării la colectarea diferențiată a deșeurilor, DHI Spa (S.A.) a accesat orice cale posibilă pentru a dialoga cu majoritatea utilizatorilor.

Au fost, de exemplu, începute activități de comunicare pe teritorii, pentru a informa despre serviciile oferite, precum: conținuturi multimedia (video, portal web, app pentru smartphone și tablet), publicații și afișări (afișe, broșuri, flyere, articole de ziar, dosare) etc.