ȘCOLIDHI SpA (S.A.) implică generații noi, prin inițiativele născute din exigența de a înrădăcina în acestea conștiința că mediul este un bun fundamental care trebuie ocrotit cu orice preț.
Proiectele vizează deci, să propună copiilor un nou stil de viață, care permite depășirea consumurilor care în prezent sunt excesive, și care ne fac să risipim multe din ceea cea avem.
Itinerariul educativ și didactic adoptat mută curiozitatea naturală a copilului către mediul care îl înconjoară. Prin explorarea condusă și prin descoperirea continuă, el va putea să-și însușească astfel cunoștințe tot mai ample în ceea ce privește realitatea înconjurătoare și componenții acesteia.
Printre aceste proiecte se distinge și stârnește interes în mod particular din partea tinerilor, campania de comunicări care are ca protagonist mascota noastră: “Tonino lo spazzino e le sue avventure” / Tonino, măturătorul și aventurile sale/ care promovează comportamentele de adoptat în vederea protejării mediului.
Numărul tinerilor care participă, confirmă interesul, în lumea școlară, pentru activitățile promovate de firma noastră pe teritoriile unde aceasta își prestează serviciile.