ServiciiDHI Di Nardi Holding Industriale spa (S.A.), oferă o gamă vastă de servicii, împărțite în trei categorii importante: Organisme Publice, Private, Gestionarea și Construcția Instalațiilor.

Organisme Publice

» Colectarea deșeurilor urbane nediferențiate

» Colectarea deșeurilor urbane diferențiate

» Măturarea străzilor (mecanică și manuală)

» Colectarea și distrugerea Bunurilor Durabile și Grele
» Ecologizări și recuperări de mediu
» Curățarea zăpezii
» Expurgarea canalelor, hazne și fose septice
» Spălarea străzilor

» Colectarea, transportul și distrugerea deșeurilor medicale

» Comunicare în domeniul mediului

Private

» Colectarea deșeurilor speciale periculoase și nepericuloase 

» Selectarea și recuperarea materialelor

» Recuperarea ambalajelor

» Gestionarea deșeurilor de prelucrare
» Consultanță legală și actualizare continuă

» Ecologizare și recuperare de mediu, asanarea siturilor contaminate din cauza activităților industriale și distrugerea în siguranță, a materialelor poluate

» Consultanță tehnico-legală 

» Gestionarea și Construcția Instalațiilor

» Construirea și gestionarea instalațiilor de selectare a deșeurilor cu producție de Cdr
» Construirea și gestionarea instalațiilor de termovalorizare Cdr și a deșeurilor nediferențiate
» Realizarea și gestionarea instalațiilor de tratare a deșeurilor 

» Realizarea și gestionarea instalațiilor de ecologizare și de protecție a mediului 

» Construirea și gestionarea depozitelor de deșeuri

» Colectarea uleiurilor uzate, în colaborare cu Papa s.r.l.